Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (WSKPiSM)

Studia przygotowują absolwenta do pełnienia roli nauczyciela-wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, lidera pracy społecznej w środowisku. Osoba taka poprzez działania opiekuńcze może wspomagać proces wychowania dzieci i młodzieży.

Program studiów kształci osoby, które potrafią dokonać oceny sytuacji wychowawczej (jednostki, grupy rówieśniczej, placówki) i rozwiązać występujące problemy przy wykorzystaniu środków psychologiczno-pedagogicznych i opiekuńczo-socjalnych (pomoc, opieka, wsparcie, poradnictwo).

Pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może pracować w szkole w charakterze: pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także w charakterze wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, ogrodu jordanowskiego, domu dziecka, bursy, internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu kultury.