KOSZT STUDIÓW

Pedagogika I stopnia

– 1990 zł za pierwszy semestr (płatne w ratach 5 x 398 zł),

– 1990 zł za drugi semestr (płatne w ratach 5 x 398 zł), 

– 2100 za pozostałe semestry (płatne w ratach 10 x 420 zł)

Pedagogika II stopnia

– 2100 zł za pierwszy semestr (płatne w ratach 5 x 420 zł), 

– 2100 zł za drugi semestr (płatne w ratach 5 x 420 zł), 

– 2300 zł za pozostałe semestry (płatne w ratach 10 x 460 zł)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (5-letnie)

– 2100 zł za pierwszy semestr (płatne w ratach 5 x 420 zł), 

– 2100 zł za drugi semestr (płatne w ratach 5 x 420 zł), 

– 2300 zł za pozostałe semestry (płatne w ratach 10 x 460 zł)

Pedagogika specjalna (5-letnie)

– 2100 zł za pierwszy semestr (płatne w ratach 5 x 420 zł), 

– 2100 zł za drugi semestr (płatne w ratach 5 x 420 zł), 

– 2300 zł za pozostałe semestry (płatne w ratach 10 x 460 zł)

Prawo (5-letnie)

– 2000 zł za pierwszy semestr (płatne w ratach 5 x 400 zł), 

– 2000 zł za drugi semestr (płatne w ratach 5 x 400 zł), 

– 2500 zł za pozostałe semestry (płatne w ratach 5 x 500 zł)

Politologia I stopień (3-letnie)

– 3160 zł za 1 rok, 

– 3390 zł za 2 rok, 

– 3390 zł za 3 rok

Politologia II stopień (2-letnie)

– 3390 zł za 1 rok, 

– 3630 zł za 2 rok

 

Opłata rekrutacyjna 85 zł*.

*Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.