OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kierunki Pedagogiczne

NAZWA KIERUNKU
SEMSTRY
CZESNE ZA SEMESTR

1. Andragogika
2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
3. Biologia w szkole
4. Chemia w szkole
5. Coaching i tutoring w szkole *
6. Doradztwo zawodowe
7. Dydaktyka języka obcego
8. Edukacja dla bezpieczeństwa
9. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
10. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
13. Edukacja włączająca
14. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia*
15. Etyka w szkole*
16. Filozofia w szkole*
17. Fizyka w szkole
18. Geografia w szkole
19. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi*
20. Historia w szkole
21. Informatyka z programowaniem w szkole
22. Język polski w szkole
23. Logistyka w szkole*
24. Logopedia
25. Matematyka w szkole
26. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
27. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
28. Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
29. Przedsiębiorczość w szkole
30. Przygotowanie pedagogiczne
31. Przyroda w szkole
32. Pedagogika resocjalizacyjna
33. Socjoterapia
34. Technika w szkole
35. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
36. Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
37. Terapia rodzin*
38. Trener w oświacie
39. Wczesne nauczanie języka obcego
40. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
41. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
42. Wiedza o społeczeństwie
43. Wychowanie do życia w rodzinie
44. Wychowanie fizyczne w szkole
45. Zarządzanie w oświacie

2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

 1 200 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 750 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 200 zł
 1 200 zł
1 200 zł
 1 200 zł
 1 200 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 200 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 300 zł
 1 000 zł
 1 200 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 200 zł
1 000 zł
1 200 zł
 1 000 zł
 1 200 zł
 1 300 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 000 zł
 1 200 zł

Kierunki Administracyjne

NAZWA KIERUNKU
SEMSTRY
CZESNE ZA SEMESTR

2
2
2
2
2

 1 200 zł
 1 200 zł
 1 200 zł
 1 200 zł
 1 200 zł

Kierunki pozostałe

NAZWA KIERUNKU
SEMSTRY
CZESNE ZA SEMESTR

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni   i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.