Promocje
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP), Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA), Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej (WSKS) i Akademii Nauk Stosowanych (ANS) otrzymują:
50% zniżki czesnego za kierunek: przygotowanie pedagogiczne,
i 20% zniżki czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,
(Zniżki wymienione nie mogą być łączone)