Promocje
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP) i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) otrzymują:
50% zniżki czesnego za kierunek: przygotowanie pedagogiczne,
i 20% zniżki czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,
Zwalnia się absolwentów ww. uczelni z wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.
(Zniżki wymienione nie mogą być łączone)