Promocje
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP), Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA), Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej (WSKS) i Akademii Nauk Stosowanych (ANS) otrzymują:
20% zniżki czesnego za każdy kierunek studiów podyplomowych.
(Zniżki wymienione nie mogą być łączone)